مولایم، امام علی(علیه السلام)

مولای ما نمونه دیگر نداشته است

اعجاز خلقت است و برابر نداشته است

وقت طواف دور حرم فکر میکنم

این خانه، بی دلیل ترک برنداشته است

دیدیم در غدیر که دنیا به جز علی

آیینه ای برای پیمبر نداشته است

سوگند می خورم که نبی، شهر علم بود

شهری که جز علی، در دیگر نداشته است

طوری ز چارچوب، در قلعه کنده است

انگار قلعه، هیچ زمان در نداشته است

یا غیر "لا فتی" صفتی در خورش نبود

یا جبرییل واژه بهتر نداشته است

چون روز، روشن است که در جهل، گمشده است

هر کس که ختم نادعلی برنداشته است

این شعر استعاره ندارد برای او

تقصیر من که نیست برابر نداشته است

 

# حمیدرضا برقعی


/ 0 نظر / 32 بازدید