سادگی...

ساده که میشوی

همه چیز خوب می شود

خودت

غمت

مشکلت

غصه ات

آدم های اطرافت

حتی دشمنت...

یک آدم ساده که باشی برایت فرقی نمی کند که تجمل چیست

که قیمت تویوتا لندکروز چند است

ساده که باشی همیشه در جیبت شکلات پیدا می شود

همیشه لبخند بر لب داری بر روی جدول های کنار خیابان راه می روی

زیر باران دهانت را باز میکنی

و قطره قطره مینوشی باران را...

آدم برفی که درست میکنی شال گردنت را به او می بخشی

ساده که باشی بربری داغ با پنیر واقعا عشق بازیست!

ساده که می شوی فرمول نمی خواهی

ایکسِ تو همیشه مساوی ایگرگِ توست!

درگیر رادیکال و انتگرال نیستی

هر جایی به راحتی محاسبه می شوی

ساده که می شوی حجم نداری، جایی نمی گیری

زود به خاطر می آیی و دیر از خاطر میروی

ساده که می شوی کوچک می شوی

توی دل هر کسی جا می شوی

و باز همیشه در جیبت شکلات پیدا می شود!

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
حمید

سلام خوبی خودت نوشته بودی؟[تعجب]