گوش کن برات خوبه...

  • زبان، استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند…مراقب حرف هایمان باشیم

                                                    694032qf33k11a3t

  • به کسانی که پشت سر شما حرف می زنند بی اعتنا باشید آنها به همانجا تعلق دارند یعنی “دقیقا پشت سر شما”

                                                    694032qf33k11a3t

  • گاهی در حذف شدن کسی از زندگیتان حکمتی نهفته است اینقدر اصرار به برگشتنش نکنید

                                                   694032qf33k11a3t

  • آدمها مثل عکس هستند زیادی که بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین

                                                  694032qf33k11a3t

  • زندگی کوتاه نیست مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع می کنیم

/ 1 نظر / 21 بازدید
فریبا

سلام سمانه جون . این پستت محشر بود . با همش و بخصوص بعضی هاش بیشتر موافقم . این روزها امتحانای ترم دمار از روزگارم درآورده . امان از تنبلی های طول ترم که شبای امتحان دهن دانشجو رو آسفالت میکنه [نیشخند]