# کنار_هم_بودنمــــــــون

تولدم مبارک!

تولـــــــــــــد،تولـــــــــــــــد، تفلــــــــــــــــــــــــــــــــدم مبــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااارک                آن روز که زمین وجود مرا در خود احساس کرد،گویی تمام طبیعت برایم سرود تولد سر داد روز تفلد ... ادامه مطلب
/ 62 نظر / 13 بازدید